Firma ARTBET posiada wysokowydajne automaty do produkcji kratownic pozwalające na realizacje każdego zamówienia.
Automat do belek nadprożowych L19.
Prościarka do drutów o średnicy od f6 do f12.
Walcarka do drutu średnicy od f6 do f12.
Produkujemy walcarki do drutu oraz części zamienne.
Każda partia dostarczanej stali ma sprawdzane parametry wytrzmałościowe na zrywarce klasy I - własnej produkcji. Zrywarka posiada legalizację Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.

Produkujemy takie walcarki i zrywaki na indywidualne zamówienia.